شنبه دهام خرداد ۱۳۹۹ / ساعت ۱۱:۰۷
اذر ناصري اذر ناصري

مجموعه زيبايي طُرّه  متخصص در زمينه خدمات ارايشگاهي  در  ٣ طبقه مجزاي


•سالن عروس


•سالن اصلي ارايشگاه


•سالن اسپا (شامل لانژ ماساژ ،لانژ پارافين،سالن ناخن ،اتاق فيشيال،سالن مانيكور وپديكور)


•سالن اموزش و٣ كارگاه اموزش تخصصي مجزا


داراي فضاهاي مجزا و مجهز مربوط به خدمات مختلف  جهت اسايش مشتريان ارزشمند ميباشد.


اموزش كليه خدمات زيبايي زير نظر مجرب ترين مربي ها و ارائه مدرك بين المللي از سازمان فني و حرفه اي.


با مديريت خانم ناصري 


دريافت كننده تنديس بانوي كارآفرين استان 


تلفن هاي هماهنگي مجموعه ؛


٠٩١٩٩٩٩٠٠٧٦


٠٩١٩٩٩٩٠٠٣٦


٠٨٧٣٣٢٤٤٢٢٣-٤

پاسخ
تشکر
ارسال ها:1 پست تشکر شده: 0
تشکر کرده: 0 تاریخ عضویت: ۱۳۹۹/۳/۱۰